cijene

satnica po započetom času za simultano tumačenje 75,00 eura
satnica po započetom času za konsekutivno tumačenje 70,00 eura
dodavši paušal po pređenom kilometru za put u oba smjera 0,30 eura / km
dodatak za rad vikendom, noću i praznicima 10,00 eura / h

 

dnevnica za simultano i konsekutivno tumačenje 650,00 eura bis 800,00 eura / danu
(7 časova)
honorar za pola dana 350,00 eura / danu
(4 časa)
ili po dogovoru, informirajte se neobavezno!