prijevodi

prijevodi stručnih tekstova i dokumenata svih vrsta kao npr. izvodi iz matičnih knjiga, svjedodžbe, diplome, medicinske potvrde, sudske presude, ugovori itd i sa raznih područja kao pravosuda, zdravstva, kulture, športa, ekonomije itd.

Dokumente i isprave (u originalu) koje treba prevesti možete mi poslati poštom, faksom ili e-mailom, ili mi ih po telefonskom dogovoru donijeti osobno. Svi prijevodi bit će urađeni stručno, pri čemu garantiram održavanje dogoverenih vremenskih termina i diskreciju.