o osobi

Od 1987. godine nakon uspešno položenog državnog ispita za tumačicu i prevoditeljicu , stalno tumačim i prevodim za sudove, pravosudne vlasti, advokate, uprave, gradske ustanove (škole, vrtiće, savetovališta), bolnice, lečnike, poduzeća i privatne osobe.

Stručno obrazovanje za medicinku tehničarku i započete studije medicine posebno su mi od koristi prilikom prevođenja medicinskih stručnih prevoda.

Ja sam član VVU-a – udruženja svih opšte zakletih i javno postavljenih tumača u raspravi i prevodioca isprava u Baden-Wirtembergu.

foto